Метою Програми є створення та розвиток в Чернігівській області системи національно-патріотичного виховання, насамперед дітей та молоді, на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни.

Ефективна реалізація Програми потребує:

− здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії з інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;

− підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому.

Термін виконання Програми з 2020 до 2025 року.

Напрями діяльності та заходи Програми. Пріоритетні напрями реалізації Програми:

Формування та впровадження методичних засад національно-патріотичного виховання:

– підвищення професійної кваліфікації та методичне забезпечення педагогів, вихователів, психологів, соціальних та молодіжних працівників, активістів громадянського суспільства з урахуванням завдань національно-патріотичного виховання;

– видання та поширення методичних рекомендацій, тренінгових програм у сфері національно-патріотичного виховання;

– вивчення, опрацювання та поширення кращого національного та європейського досвіду організації національно-патріотичного виховання особистості і громадянської освіти, адаптація і поширення успішних практик в області;

– проведення «круглих столів», практикумів із питань застосування інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню високої національно-патріотичної свідомості.

Співпраця з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання:

– залучення громадських організацій та громадських активістів, використання їх досвіду і потенціалу в процесі національно-патріотичного виховання, згідно з принципами та пріоритетними напрямами, визначеними у цій Програмі;

– сприяння реалізації громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення національної єдності, утвердження патріотизму, відновлення та збереження національної пам’яті, популяризацію духовно-культурної спадщини Українського народу;

– сприяння розвитку волонтерського руху, громадських організацій національно-патріотичного спрямування; широке залучення до процесів національно-патріотичного виховання учасників антитерористичної операції.

Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання:

– широке висвітлення заходів національно-патріотичного спрямування, забезпечення організаційної підтримки засобів масової інформації, що беруть участь у поширені та популяризації засад національно-патріотичного виховання;

– виготовлення та поширення соціальної реклами з національно-патріотичного виховання.

Виконання Програми забезпечить:

– створення та розвиток ефективної системи національно-патріотичного виховання;

– формування та утвердження української громадянської ідентичності, патріотизму, національно-патріотичної та громадянської свідомості населення;

– розвиток інститутів громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування, підвищення соціальної і громадянської активності дітей та молоді через їх участь у процесах державотворення та усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України;

– усвідомлення особистої відповідальності громадянами України, у тому числі щодо військового обов’язку, посилення спроможності протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам та викликам;

– відродження та формування спільної історичної пам’яті, утвердження національної єдності, консолідацію суспільства.