Чернігівський обласний молодіжний центр метою своє діяльності визначає задоволення інтелектуальних, моральних, духовних, соціальних потреб та самореалізації молоді Молодіжний центр є відкритим простором та соціально важливим закладом громади, що працює з молоддю та заради молоді за різними напрямками: неформальна освіта та просвіта, профорієнтація, права людини, волонтерство, профілактика негативних явищ, національно-патріотичне виховання, геймофікація, саморозвиток та самозайнятість, культурні та креативні індустрії тощо.

Комунальне підприємство «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради було створено рішенням сесії Чернігівської обласної ради від    22 серпня 2017 року № 26-10/VII «Про створення комунального підприємства «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради». Підприємство є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Повноваження управління підприємством делеговані Чернігівській обласній державній адміністрації. Розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації  № 450 від 05 вересня 2017 р. «Про прийняття делегованих повноважень» органом управління підприємства визначений Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідно до Статуту метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність щодо задоволення інтелектуальних, моральних, духовних, соціальних потреб та самореалізації молоді Чернігівської області, шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів, провадження діяльності, пов’язаної з кінематографією з метою одержання прибутку, пропаганда здобутків національного та світового кіномистецтва, забезпечення ефективного використання кіно- та відеофільмів у виховній роботі серед молоді.

Нормативні підстави

1.  Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні від 05 лютого 1993 р. 2998-XII (із змінами).
2.  Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2016-2020 рр. затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р.     № 148. 
3.  Національний знак якості та критерії якості для молодіжних центрів затверджений наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 р. № 3284.
4.  Знак якості Ради Європи для молодіжних центрів.
5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII.
6. Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР.
7. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015.

Діяльність Центру побудована на таких принципах:

  • Принцип участі. Молодь та зацікавлені сторони залучаються до внутрішньої діяльності Центру.
  • Принцип рівності та недискримінації.
  • Гендерно-орієнтований підхід, універсальний дизайн та доступність.
  • Принцип прозорості. Інформація про стратегії, плани дій, бюджет, джерела фінансування та рішення Центру доступна для громадськості (залучення представників громадської ради ОДА до обговорення стратегії, плану дій, бюджету, джерел фінансування та рішень Центру, інформація опублікована на сайті Центру)
  • Принцип підзвітності. Центр щоквартально звітує перед громадськістю, публікуючи інформацію про результати своєї діяльності на сайті.

Центр позиціонуватиме себе на ринку, в першу чергу, як Центр, що надає інформаційну й консультативно-навчальну підтримку молоді, організовує дозвілля та сприяє розвитку, є інноваційним та сучасним.

Важливо, щоб наші бенефіціари, клієнти, колеги, партнери та донори сприймали Центр як такий ресурсний центр (постачальник «продукту» – цінностей, послуг, грантів, інформації, консультацій, тренінгів, публікацій, зв’язків, інших видів допомоги), який:

  • постачає їм надійну та якісну «продукцію»
  • швидко та гнучко реагує на їхні потреби, допомагаючи їм вирішувати свої проблеми;
  • гідний поваги й довіри.